• Klient: Puidutööstus Lääne-Virumaal
  • Staatus: valmis

Projekteerisime ja tootsime saekaatri tagastuskonveier

On olemas olukordi, kus valmislahendust ei ole olemas. On selleks siis mingi tootmisliin, programm või siis hoopis saekaater.
Ühes eestimaa saekaatris toimus servatud palgi jääkide suunamine viisil, kus operaator pidi seda käsitsi tassima mitmeid meetreid ning asetama kõrvalkonveierile. Lisaks sellele, et see oli füüsiliselt koormav ja ebamugav, oli see ka ohtlik.

Lähteülesanne

Leida õige tehnoloogia ning paigaldus lahendus operaatori poolt tehtavate toimingute ohutuks  teostamiseks

  • Teostada joonis rulkonveierile koos lükkemehanismiga
  • Valmistada ja paigaldada konveier

Lahendus

Kliendi soovil sai sinna projekteeritud operaatori poolt juhitav rullkonveier koos tõukuritega, mis siis vastava jäägi olemasolevale konveierile tõukas. Koos konveieriga uuendasime ka erinevaid turvaahelaid.

  • Pneumo tõukemehanisimiga veoajamiga rullkonveier
  • Operaatori juhtpaneel
  • Paigaldus